Sumak Kawsay – wat wapens niet tot zwijgen brengen

""

Wat kun je inzetten tegen alle oorlogsretoriek van de Verenigde Staten met in hun kielzog een verbond van geallieerden. Tegen een militair machtsvertoon dat ons allen zowel tot medeplichtige als tot slachtoffer maakt omdat er op wereldschaal iets staat te gebeuren dat, op enkele uitzonderingen na, niemand wil. Omdat het ons uitlevert aan
geo-politieke belangen die slechts het prestige en de spieren van leiders dienen. Leiders die geen leiders zijn omdat ze lak hebben aan wat het volk denkt. Omdat ze denken in termen van een representatieve democratie in plaats van in termen van een participatieve democratie. Wat we nodig hebben zijn ‘ethische spieren’ die het welzijn en welbevinden van allen dienen. Wat we nodig hebben is de kracht van de rede, van het gezond verstand dat zowel denkt met het hart als met de geest. Wat we nodig hebben is ontzag voor het leven, niet voor de dood. Voor instandhouding, niet voor vernietiging.

Laat de oude wereld niet doen wat het iets meer dan een half millennium geleden deed met de nieuwe wereld: de inval in het Amerikaanse continent waarna in opdracht en navolging van de Spaanse vorst – die in ons volkslied nog altijd doorklinkt als ‘den Koning van Hispanje, heb ik altijd geëerd’ – werd getracht om cultuur en tradities uit te roeien, waarbij het volk in het korset van zijn taal werd gedwongen en waarbij zijn geloof werd opgelegd.

Wat niet uit te roeien valt, is wat in het culturele-DNA van volkeren ligt opgesloten. Een kiem die in de landen van Zuid-Amerika opnieuw tot wasdom kwam in het concept van Sumak Kawsay en Suma Qamaña: een opvatting van leven waarin het goede leven van
allen in harmonie met de natuurlijke gegevenheden centraal staat.

De droom, die vandaag centraal staat in alle herdenkingen rond de toespraak van Martin Luther King jr.: I have a dream.

 

Over Sumak Kawsay: http://criticallegalthinking.com/2013/04/15/sumak-kawsay-interculturality-and-decolonialization/

http://www.theguardian.com/sustainable-business/blog/buen-vivir-philosophy-south-america-eduardo-gudynas

http://revista.ecaminos.org/article/el-buen-vivir/

Over Suma Qamaña: http://es.wikipedia.org/wiki/Suma_Qama%C3%B1a

Muziekfragment Los Hermanos, Mercedes Sosa:http://www.youtube.com/watch?v=EETQN7AlfTw

Arvo Pärt, Da pacem domine: http://www.youtube.com/watch?v=PRFlC1OOBy8

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *